Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

6593 0c97 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakokoloko kokoloko

October 07 2014

dzon
zyje ; >

August 16 2013

dzon

January 22 2013

dzon
5101 2962
Reposted fromkoffam koffam viabutterfly1 butterfly1
dzon
Przestań popełniać te same błędy! Bądź kreatywny, popełniaj nowe!
Reposted fromlabellavita labellavita viaskybleu skybleu
dzon
0371 5df8 500
fluently.
Reposted fromoutkapa outkapa viaskybleu skybleu

January 05 2013

dzon
7665 782d
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely

January 02 2013

dzon
życzę sobie, by moja zupa nie była tak smutna w nadchodzącym Nowym Roku.
— Wam też tego życzę! cheers to that!

December 30 2012

dzon
0863 a4fe 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico

December 27 2012

dzon
Boję się Sylwestra, boję się Nowego Roku. Boję się, że nic się nie zmieni. Nie zmieni na lepsze. Bo przecież ostatnio, pozmieniało się wiele.
— Powoli, do przodu. Szukając szczęścia.
Reposted frommoreorless moreorless viainsanedreamer insanedreamer
6529 3ddb 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
7198 4548
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
dzon
dzon
9856 9aa6
Reposted fromSalahan Salahan viabutterfly94 butterfly94
dzon
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
dzon
dzon

1+(-1)=0 Proste: Moje zakochane serce + Twoje obojętne = nic, zero.

Reposted fromnexxt nexxt viabutterfly94 butterfly94
dzon
6166 64c0 500
Po czym poznać, że się starzejesz. Edycja Świąteczna.
Reposted fromgrajki grajki viabutterfly94 butterfly94
dzon
3407 e7bb
Reposted fromkochamczolgi kochamczolgi viasilence24 silence24
dzon
5854 b9b9
Reposted fromMeneroth Meneroth viasilence24 silence24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl